Kennis maakt de toekomst

Organisaties die gedreven worden door kennis, creëren vooruitgang. Met hun kennis en visie geven zij vorm aan ons leven en onze maatschappij. Kennisgedreven organisaties hebben één belangrijk doel: waarde creëren met kennis. Voor zoveel mogelijk mensen: economisch en maatschappelijk. Zij formuleren hun eigen opdracht en scheppen de toekomst vandaag.

Room for ID’s werkt voor ‘de vier o’s’: onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en overheid. Ondernemende onderzoekers, innoverende ondernemers, toekomstgerichte onderwijsinstellingen en stimulerende overheidsorganisaties. Wat ze met elkaar gemeen hebben is hun diep gewortelde ambitie. De waarde die zij bieden, schuilt in hun vermogen om kennis te crew ren, toe te passen, te delen en te borgen. Stuk voor stuk hebben zij een interessant verhaal te vertellen. Al bijna 20 jaar voelt Room for ID’s zich thuis bij deze opdrachtgevers. We kennen het veld en begrijpen de uitdagingen.

Bewustwording
Wij werken voor opdrachtgevers die ons inspireren. We vinden elkaar in de passie voor kennis, inhoud en de wil om te creëren. Dit gedeelde, onderzoekende DNA vormt de basis voor al onze samenwerkingen. We zijn ‘creatieve denkers’. We bieden oplossingsgerichte, vernieuwende concepten vanuit de inhoud. Met creatieve communicatie en verbeelding helpen we u om uw verhaal te delen met uw publiek. Zo zetten we kennis om in bewustwording