Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board (kortweg: Board) stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Ons doel is een duurzame economische groei in de metropoolregio Amsterdam. De Metropoolregio Amsterdam strekt zich globaal uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer en heeft circa 2,4 miljoen inwoners.

Wij doen dit onder andere door bedrijven, kennisinstellingen en overheid bij elkaar te brengen, ondernemers te adviseren over bijvoorbeeld financiering, huisvesting en netwerken en om slimme en vernieuwende toepassingen uit te proberen.

De Amsterdam Economic Board is opgericht door overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam. De regio heeft alles in huis om een innovatieve en economisch sterke regio te zijn. Met sterke clusters waarmee de regio nationaal en internationaal een voortrekkersrol kan spelen. Om deze potentie ten volle te benutten, is een goede samenwerking nodig.

De Board bestaat uit vooraanstaande CEO’s, wetenschappers en bestuurders die samen de strategie voor de economische ontwikkeling van de regio bepalen. Hun missie is duurzame economische groei en innovatie in de Amsterdamse metropoolregio, het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid en het wegnemen van obstakels die de groei van kansrijke clusters belemmeren.

Amsterdam in de top 5 van sterke Europese vestigingsregio’s en daarmee een positie veroveren als global business hub: een knooppunt van handel, mensen en informatie en groei van welvaart en werkgelegenheid is het grote doel van de Board.