BuitenWijs

Natuur- en milieueducatie (NME)
Op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME) werken de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein sinds 2009 samen. BuitenWijs is een samenwerkingsverband dat binnen vier jaar een nieuw NME- aanbod voor alle scholen van de vier gemeenten heeft gerealiseerd. BuitenWijs streeft ernaar dat leerlingen meer kennis maken met hun eigen omgeving. Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet alleen graag naar buiten gaan, maar zich deze ervaringen ook op latere leeftijd nog herinneren. Als volwassenen leveren zij dan een positieve bijdrage aan hun eigen leefomgeving.