Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant is een provinciale steunfunctieorganisatie. Met als opdracht het erfgoedveld in Brabant te versterken.
Ze doen dat door projecten uit te voeren die:

- Kennisuitwisseling mogelijk maken
- Kwaliteit in het beheer en overdracht van erfgoed bevorderen
- Nieuwe verbindingen en frisse blikken stimuleren