NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
NWO is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW.

De wettelijke taken van NWO zijn het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek, haar taak uitvoeren in het bijzonder door het toewijzen van middelen, het bevorderen van de overdracht van kennis van de onderzoeksresultaten van door haar geïnitieerd en gefinancierd onderzoek ten behoeve van de maatschappij, en het zich in hoofdzaak richten op het universitaire onderzoek, op het aspect van coördinatie letten en dit bevorderen waar nodig.