Het gaat om kenniscreatie en de creatieve vertaalslag