• Eerstejaarsleerlingen worden taalhelden
  • Eerstejaarsleerlingen worden taalhelden
  • Eerstejaarsleerlingen worden taalhelden
  • Eerstejaarsleerlingen worden taalhelden
  • Eerstejaarsleerlingen worden taalhelden

Belangstelling voor het Nederlands

Het Taalheldenboekje moet eerstejaars leerlingen motiveren
Om de belangstelling voor het Nederlands op een speelse en positieve manier bij jongeren aan te wakkeren lanceerde de Taalunie in september 2014 een grootschalige actie met het boekje Nederlands voor Taalhelden. Alle eerstejaars scholieren van het middelbaar onderwijs in Nederland en Vlaanderen kregen het taalboekje cadeau bij de start van het nieuwe schooljaar.

Minister Jet Bussemaker van OCW deelde het Taalheldenboekje uit aan de eerstejaars leerlingen van het Goois Lyceum in Bussum. Leerlingen van het Sint Agnesinstituut in Hoboken kregen het boekje door de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits overhandigd. Aangezien het Taalheldenboekje een praktisch boekje is waar een ieder baat bij kan hebben, is het ook in de boekhandel te verkrijgen.

Room for ID's ontwikkelde oorspronkelijk de website Taalhelden. Het boekje is een vervolg hierop waarvoor wij een eerste conceptadvies/opzet hebben geleverd.