• Kick-off event
 • Kick-off EGT
 • Kick-off event
 • Kick-off event
 • Kick-off event
 • Kick-off event
 • Kick-off event
 • Kick-off event
 • Kick-off event
 • Fontys EGT Kick-off
 • Kick-off event Fontys EGT
 • Kick-off event Fontys EGT
 • Kick-off event Fontys EGT
 • Kick-off event Fontys EGT
 • Kick-off event Fontys EGT
 • Kick-off event Fontys EGT
 • Kick-off event Fontys EGT

Kick-off event Fontys EGT

Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie (Fontys EGT) is een initiatief van Fontys Hogescholen in nauwe samenwerking met een groot aantal zorgaanbieders en bedrijven (vooral MKB) in de zuidelijke regio. Het expertisecentrum start officieel februari 2015 en heeft de ambitie de zorg en technologie beter met elkaar te verbinden en langs die weg de kwaliteit van leven en zorg te verhogen.

Zowel aanbieders van technologie als zorgpartijen zijn overtuigd van de enorme mogelijkheden en (potentiële) meerwaarde van innovatieve technologie in de primaire zorg. Niet alleen op het terrein van bijvoorbeeld diagnose en behandeling, maar vooral ook als het gaat om kwaliteit van leven en welzijn. Zo kan technologie zorgvragers helpen langer regie te houden over hun eigen leven en ruimte creëren voor meer menselijke aandacht van zorgprofessionals. Technologie draagt bij aan betere zorg en lagere kosten. Cruciaal daarvoor is een goede aansluiting bij de praktijk, zodat zorgprofessionals en hun cliënten beschikbare technologie volop benutten. En ook: dat ontwikkelaars van technologie beginnen bij de zorgvraag in plaats van bij de technologische mogelijkheden. Hier valt nog een wereld te winnen. Het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie wil hierin via een bundeling van krachten voorzien. Niet eerder gingen in ons land op deze schaal hoger onderwijs, zorg en bedrijfsleven een dergelijke programmatische en multidisciplinaire regionale samenwerking aan.

Voor de lancering van het Expertisecentrum werd een kick-off geïnitieerd en Room for ID's realiseerde alles wat hiervoor nodig is; de aankleding, de VJ's, het projectiescherm, de diverse middelen zoals een digitale uitnodiging, banieren, een give-away enz.