• SIA take-off uitreiking
  • SIA take-off uitreiking
  • SIA take-off uitreiking
  • SIA take-off uitreiking
  • SIA take-off uitreiking
  • SIA take-off uitreiking
  • SIA take-off uitreiking
  • SIA take-off uitreiking
  • SIA take-off uitreiking

Studenten hbo ready for Take-off

Tijdens een feestelijke uitreiking in de Frisse Blikken in Utrecht hebben vijftien ondernemende (soms al afgestudeerde) hbo-studenten en lectoren gezamenlijk € 600.000,- toegekend gekregen voor haalbaarheidsonderzoek naar de marktkansen van hun innovatieve conceptideeën. Het subsidiegeld is afkomstig van de nieuwe regeling Take-off hbo van Regieorgaan SIA. De uitreiking vormde de afsluiter van de netwerkbijeenkomst Take-off hbo waar onderzoekers, lectoren, ondernemers en andere betrokkenen met elkaar in gesprek zijn gegaan over hoe kennisgedreven ondernemerschap kan worden versterkt en verankerd binnen hogescholen. Room for ID’s heeft in opdracht van Regieorgaan SIA de organisatie en de communicatie voor de uitreiking van de Take-off hbo verzorgd.

Wij hebben geïnspireerd door de titel van de nieuwe regeling, de toekenningen laten vieren in een vliegtuigdecor. De presentatrice van de uitreiking, verkleed als stewardess, liet na haar flight safety instructies de kandidaten hun producten één voor één pitchen voor het aanwezige publiek. Na de pitches mochten de kandidaten boarden en plaatsnemen in de vliegtuigstoelen om zichzelf gereed te maken voor Take-off. Piloot Jalber Kuijper, groot ambassadeur van stimulering vanuit het hbo van studenten met voldoende lef voor ondernemerschap, nam ook plaats in het vliegtuig om symbolisch de Take-off te begeleiden. Na een gezamenlijke countdown door alle aanwezigen, kregen de kandidaten een knallende Take-off met confetti en champagne.

Room for ID’s heeft naast de organisatie van dit event, de verslaglegging verzorgd en persberichten geschreven voor een selecte groep media.