• Brochure Proefdiergebruik
  • Brochure Proefdiergebruik
  • Brochure Proefdiergebruik
  • Brochure Proefdiergebruik
  • proefdier jaarverslag
  • proefdier jaarverslag
  • proefdier jaarverslag
  • proefdier jaarverslag
  • proefdier jaarverslag

Toewijding voor (proef)dieren

NKI geeft openheid van zaken
In het Nederlands Kanker Instituut wordt intensief onderzoek gedaan naar betere behandelmethoden voor kanker en dierproeven zijn daar een onderdeel van. Het NKI is zich terdege bewust van het ethische dilemma dat gepaard gaat met het gebruik van proefdieren. Dit is alleen onder strikte voorwaarden toegestaan en wordt alleen ingezet als er geen redelijk alternatief voorhanden is. Het instituut geeft graag openheid van zaken en laat d.m.v. deze prachtige brochure zien hoe zij hiermee omgaan. Met veel toewijding voor de dieren.

Al sinds 2012 verzorgt Room for ID's tal van uitingen voor zowel het NKI (overzicht) als ook het AVL (overzicht). Naast deze brochure over proefdiergebruik binnen het NKI hebben we in dezelfde lijn o.a. ook het wetenschappelijk jaarverslag en de corporate brochure gemaakt.


[fotografie brochure: Martin Hogeboom]